Bookmark and Share 日本買回的FL-50 台灣可以修嗎?~已修好

日本買回的FL-50 台灣可以修嗎?~已修好

本帖最後由 e1-limited 於 2011-1-27 23:45 編輯
' d$ k% a' @7 F: x( t2 e' C世界初攝影團, G: V1 B, P) M* u" m/ O8 h
各位大大olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl32 n1 b) y/ r/ o* s7 Q
小弟之前去日本玩時世界初攝影團% y4 T! }- g7 J) K% |  i4 W6 M
買了一個FL-50 世界初攝影團 攝影技術本位的網站8 g. Z/ q/ V) S1 ~+ _! O
最近掛了世界初攝影團+ `. q0 }+ V2 t# ~" S7 _
請問
9 M6 Y0 e+ B& b6 U世界初攝影團台灣有地方修嗎?
7 W2 w  [& J& d. l/ _# h9 W) }6 C目前不考慮元又olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3  a" w& ^+ a8 o
應為檢測費很貴
. \& l! ]) H# w- x: p( t4 M世界初攝影團大家有這方面經驗嗎

0 b, S! [+ N9 L' d1 `, T2 l% A; ~' molddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3olddo.com+ p5 \' L3 e  D* D+ g( ~" p! E
世界初攝影團6 E/ N" F- B5 n# Z7 w; l+ x; `
如果沒有大氣層的攪動 星星只是平凡的光點

....拿去老賴問問看吧,或是日本原廠
快門按下的瞬間,攝影的技術也表現在那一瞬間。

TOP

回覆此燈狀況olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3, @4 m; O2 ?- d2 ?6 {' }/ K1 k  y
後來送台中明昌修理世界初攝影團" n- X( @: o! r6 g+ `) M  v
換了燈管 2500修好了世界初攝影團 攝影技術本位的網站$ h' {; M  \8 n, ]7 b- H' r$ o
之前此燈我問元幼
1 H: ]8 L& r4 P+ F$ X* e, jolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3光檢測費就4500olddo.com8 T/ c+ H4 }- U
修理另外算世界初攝影團 攝影技術本位的網站2 v0 B5 F( p/ L# W+ m; }- i
給大家參考一下
; I" Z5 C. A! L$ ]9 _9 W
  _  [4 p9 M/ I) L  ?) u看來買東西還是買公司貨好
- h/ e5 b4 ^' r' X不然光檢測費就嚇死人
如果沒有大氣層的攪動 星星只是平凡的光點

TOP

好讚的分享,這樣未來水貨燈就有處理的方向了!!

TOP

感謝分享!!!

TOP

GMT+8, 2019-11-13 04:38, Processed in 0.019902 second(s), 6 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.