Bookmark and Share 日本買回的FL-50 台灣可以修嗎?~已修好

日本買回的FL-50 台灣可以修嗎?~已修好

本帖最後由 e1-limited 於 2011-1-27 23:45 編輯
# u: \2 y% ?3 I% [& a世界初攝影團
3 L# Y9 \9 Z( x6 S/ \: Q8 Xolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3各位大大olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl35 d$ S, `) D, \5 t. B) u
小弟之前去日本玩時
+ z+ s/ q, Q& y  Holddo.com買了一個FL-50
6 @* _& S, Z- b+ h- B% Q  q3 S世界初攝影團最近掛了' U+ _* O* k' H0 z1 F- Y/ P
請問世界初攝影團% q$ K2 x& ]8 L
台灣有地方修嗎?
. D: p4 [7 z+ q2 Y: J( |世界初攝影團 攝影技術本位的網站目前不考慮元又世界初攝影團2 i8 N! k; ~" o5 z" {' x+ ~7 i
應為檢測費很貴
. o: `* v$ I7 S, ^世界初攝影團 攝影技術本位的網站大家有這方面經驗嗎
世界初攝影團5 A% }$ c9 ~4 E) N! c1 F
olddo.com) C$ |# n) W& K. a1 c( I8 ^5 }
世界初攝影團: D& }+ W0 t# ^$ g9 B; {9 G1 I0 t
如果沒有大氣層的攪動 星星只是平凡的光點

....拿去老賴問問看吧,或是日本原廠
快門按下的瞬間,攝影的技術也表現在那一瞬間。

TOP

回覆此燈狀況
9 {$ m; B+ E7 Y- d& {後來送台中明昌修理世界初攝影團 攝影技術本位的網站5 z0 J, u  {' n# G& N, v
換了燈管 2500修好了
! M8 @/ k# f5 i之前此燈我問元幼olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3& |7 [! s  N/ A5 ~/ v/ ?4 |5 L
光檢測費就45005 h* z7 `) S3 ~2 t" c) a: J
修理另外算世界初攝影團 攝影技術本位的網站- l1 y; m: d9 }9 P2 d( |1 T
給大家參考一下
! d8 A# e6 t' `' g2 r3 w. J3 |& t) oolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
) W2 h2 f% V0 z9 k世界初攝影團看來買東西還是買公司貨好世界初攝影團4 K, w& t+ H5 w- }( F5 \; Z
不然光檢測費就嚇死人
如果沒有大氣層的攪動 星星只是平凡的光點

TOP

好讚的分享,這樣未來水貨燈就有處理的方向了!!

TOP

感謝分享!!!

TOP

GMT+8, 2020-6-1 06:04, Processed in 0.031646 second(s), 6 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.