Bookmark and Share 4/3機身可否接M/4/3鏡頭??

4/3機身可否接M/4/3鏡頭??

問個蠢問題,因為我找過沒人這樣問。世界初攝影團  i2 x' i% q( K7 \* }2 e0 q9 _

9 g& U: W0 X) x/ m: v+ ~6 }- Y世界初攝影團M4/3可以透過轉接環接4/3鏡頭,但是反向呢?olddo.com" e, L+ b, Q4 j" n/ D

3 _  ?* l$ ?1 d1 P* ~世界初攝影團看到 M4/3 有兩顆 F/0.95 的鏡頭可用真的很羨慕。

不行...(十五個字
個人相本
http://www.flickr.com/photos/chrismadlax/sets/

TOP

GMT+8, 2019-12-12 08:34, Processed in 0.025659 second(s), 6 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.