Bookmark and Share [器材] MZD 12mm F2.0

[器材] MZD 12mm F2.0

P7121391.jpg
2012-7-21 13:20
olddo.com$ w/ N" b2 c3 H( ?

9 b0 ?2 N) z8 U. e8 t
P7130136.jpg
2012-7-21 13:20

, j9 v' I7 U% p# J* @( L$ u. @- I世界初攝影團
; Z* o, p4 V& Q" x/ `olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
P7140284.jpg
2012-7-21 13:20
olddo.com3 C. h4 g& o0 |9 l0 C+ x
$ u1 u9 s% |8 @& y: Z8 h
P7140303.jpg
2012-7-21 13:20
+ J/ t; D: |( ]# i6 l! Z! R4 q5 \) i. |

8 U( j7 }: {( k7 Y: w+ v4 ^2 G世界初攝影團 攝影技術本位的網站
P7150027.jpg
2012-7-21 13:20

1 k1 J, s! L( F" O* b* b4 E0 R世界初攝影團 攝影技術本位的網站
3 M% M  |# @# O+ u2 n+ Qolddo.com
P7200027.jpg
2012-7-21 13:20

9 z4 |6 |# Q- T# v4 P% x6 Holddo.com世界初攝影團 攝影技術本位的網站1 G% J8 k6 K: a6 O/ V; K) L* Z5 g* J
P7200028.jpg
2012-7-21 13:20
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3! p* S$ D! [4 ~+ F: _. a

% u; E1 H8 M4 ^+ v
P7200043.jpg
2012-7-21 13:20
olddo.com- h; g) M( u3 O9 B

! @' J# D% l- R8 v6 ]9 ]5 _世界初攝影團 攝影技術本位的網站
P7200061.jpg
2012-7-21 13:20
快門按下的瞬間,攝影的技術也表現在那一瞬間。

很棒的構圖,不愧是O大 ^^~
3 N1 F) q  }# q) Q) g; k/ U6 z世界初攝影團有些顏色頗暴力,適合重口味的攝友~

TOP

回復 1# olddo 世界初攝影團5 h. _* b' V$ R$ I
世界初攝影團 攝影技術本位的網站0 c7 o! R! Q) L5 x
olddo.com- x, l- J3 Y9 B
顏色還挺重口味,但是每一張照片裡面都有鮮艷的顏色+ F0 H! k( h" E: Q
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3; f! ~7 B6 W4 J8 ]) F# i
重口味好像也很不錯,哈

TOP

GMT+8, 2019-11-15 10:04, Processed in 0.020547 second(s), 7 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.