Bookmark and Share 器材相關網站連結

器材相關網站連結

整理一些眾所皆知道原廠公式網站連結給各位....
9 P  y1 l6 a) Y* d- N世界初攝影團
  |! A7 j! i0 x# c& Z世界初攝影團OLYMPUS          >>  OLYMPUS美國世界初攝影團 攝影技術本位的網站! i9 f7 H3 w- M$ N

+ t: N8 I6 X  K5 M6 y4 Bolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3                              OLYMPUS日本世界初攝影團2 Z9 X! \, m6 S# z2 C

5 Z/ \$ F$ ^0 k! holddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3SIGMA              >>  SIGMA台灣
, u; k- [( [& Q
/ A: M8 c, o% E1 q& V, zolddo.comLEICA               >>  LEICA DIGILUX 3, \9 C) ^$ K8 M) O  h6 @
世界初攝影團& D3 N- s9 m5 k5 O/ V  F
PANASONIC      >>  PANASONIC DMC-L1K, A4 ?$ o4 a& _% o

8 H+ X" x4 O' [; f. {9 M4/3 公式網       >>  4/3 Lenses
+ q' Q6 c+ w5 Y% ~7 a  M5 @1 L4 d* ^% @8 ~
其他                >>  焦點工坊 ~ 提供各式dslr裂像對焦屏定製服務世界初攝影團$ q4 n7 V8 p: t8 o& C
世界初攝影團9 v$ e4 `. O6 B3 B  Y& R, `

" u# W2 {1 ^1 m" c6 p2 y2 F# N世界初攝影團有遺漏請告知  ;)
個人相本
http://www.flickr.com/photos/chrismadlax/sets/

TOP

感謝!這樣又更方便了
E-P1+mzd17+mzd14-42+MMF-1+zd50+zd9-18+zd14-54+zd70-300+FL-14+fl36r

TOP

感謝分享~

TOP

感謝chris大的分享,最近想看看SIGMA/ LEICA的鏡頭(當然又是被毒到,要找解藥說)

TOP

GMT+8, 2019-11-15 11:29, Processed in 0.050123 second(s), 6 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.