Bookmark and Share 台北三年一度的器材大展

台北三年一度的器材大展

 三年一度攝影器材的專業展-台北國際數位攝影器材暨影像大展,將再度舉辦。在現今高科技時代的蓬勃發展以及數位相機的快速普及之下,攝影器材已在大眾生活中為不可或缺之數位商品,因此在數位時代中帶來無限的商機!
" X2 L4 H8 s1 {7 \; f% ^3 d( h  Y8 F. ^2 E/ j) g* E
  今年台北國際數位攝影器材暨影像大展,將提供同業一個向消費者們展現各家實力的好時機! 同時更適逢台北市攝影商業同業公會六十週年慶,主辦單位將擴大舉辦各式活動,密切結合展覽訊息及廠商資訊,預計將吸引更多參觀民眾!
9 e& x+ j7 k" w$ \( B
, O% n( W  Y$ R& i* ~3 c4 v1 L& c1 w5 o" {$ ~9 w0 n
3 P$ j( v: M0 N+ \2 ]" R& P4 B
9 X6 L' N/ p1 V( R( |" C0 H
3 A  O1 h. K+ H- P2 Q
4 A( R# o# F% x9 M
! y7 j+ B' |2 A1 `- I7 t9 A" f
  
; J) b1 D  F  S- J  {1 b' j  r' h: Y% Q9 |4 a5 ]

, H  A2 ?& g, x. `2 @7 ]0 }1 J展出時間:97年10月31日(五)-11月03日(一) 10:00-18:00
  f+ \/ q; J& i7 g& \3 k) t* g
: K  K: L/ [' k/ J5 f* i/ z6 c展出地點:台北世貿展覽三館(台北市松壽路六號); K7 T" p) ]: y1 ~& d) r& s

, U- C" I3 M( a; n7 `+ @* X! g票  價:免費參觀
# {+ X8 }! e& O4 o; S; u: W" ~連結位置為:http://www.chanchao.com.tw/digital/

謝謝小高提供資訊!

TOP

謝謝你的資訊分享
E-1 & E-3 & E-5 & L1& EM5

TOP

GMT+8, 2020-7-16 23:47, Processed in 0.034158 second(s), 7 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.