Bookmark and Share [分享] 張力感照片

新人...沒錢付

TOP

我要錢呀~~~~~~~~~~~~~~

TOP

没錢看, 只好灌水賭氣
成功是做對的事
幸福是把握每個當下

TOP

辛辛苦苦總算看到了~

TOP

請問o大1 h% l9 f+ K- Y8 L$ j! K! W. x
張力感照片有哪些要素呢?5 |6 h. r. R6 }! E
新手該怎麼練習呢?

TOP

推~~~ 確實很有張力~~~

TOP

請問o大, g- {& I" ?9 V5 `/ }: H* K. h6 m: {
張力感照片有哪些要素呢?
! ~# S1 S& B0 `. s* q新手該怎麼練習呢?
7 m+ E- P9 V( d+ m* @8 x4 w) ipfml 發表於 2010-8-9 20:51

4 j. V. J5 [6 b3 `5 b+ @3 |& \% c+ j! @
( |* \) U- T4 \) h' P+ Z- M, ~
# H4 Q( c3 F& X' H    新手必須要把主題分明的拍出來,再來求張力感..

TOP

可惱的作品~~看到~~就會覺得~~
4 F* G+ ?. n; P+ I太可怕~~勸大家不要點@@@@

TOP

幸好 還能欣賞O大的作品
Hello!!!

TOP

no money now T_T
Hello!!!

TOP

不夠錢啊不夠錢
面对挑战 激励自己 坚持不懈

TOP

這錢花的值得
* i$ g3 z; t, k2 t$ {不然也不曉得  何為張力?
[img][img][/img][/img]飛燕

TOP

這錢花得值得,
1 x, H1 a& l* l* f$ j1 M' ?8 Z4 G第一張的構圖讓人對於樹的取景有了新的啟發。
詩酒趁年華

TOP

讚!2 k* G# u6 B* U: ^. I" s. m3 [& J
金幣花的爽快, 照片也令人痛快! 7 B8 D/ d/ J3 V9 W4 r, L0 {
"張力" 真是有種說不出的魅力..
. o! g' R$ z+ C. V( C0 _8 B
2 Q  v. u# w. C7 X' h% _(轉頭看一下防潮箱中的 12-60mm 11-20mm 8mm )
5 o. v& k. I2 z( J$ j- H3 _7 Y) p又有新作業要動工了~
7 E) v4 G/ r! }- e
從藝術角度看世界^^
http://www.wretch.cc/blog/Linus95

TOP

今天我拿钱买这张照片。看看。。。。。5 a! ~+ a  [+ R6 W
# T. J8 t3 ^' E0 P
: M5 _& a1 F' _9 H, L

9 @9 C- D' `) ?2 h
0 `# M% O# T5 w3 S" p4 [+ g: u! O
  L# M- @- Z1 g, G% ]5 o0 a
- g* }3 ?5 D# E5 N7 S( b, I) l" {
8 z& P; F& J3 y+ T- D. O
' G. j6 z/ a& W! ]5 J, v

8 @9 A  ^. H/ n1 @; T( z3 D" D* c1 f( @( N' N* N3 g# I3 O

4 |$ f1 B+ S* ^' U) `( g. W" I- X* W+ B  y: P
signature-------------------------------------------------------------------------------------. Z6 ?  B0 ^* c. }, J$ J' v
Instead of being disappointed about where you are nike free run 2.Think optimistically about where you are going nike free run 3Remember that adversity is not a dead-end but a detour to a better nike free 3.0 V4outcome.

TOP

GMT+8, 2020-7-17 00:42, Processed in 0.102392 second(s), 10 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.