Bookmark and Share [E-3]虔誠的面容

特別喜歡#1/#2/#3/#5這幾張, s% T: g6 o" B- a- c: q' z( F/ m* \
每一張照片訴說著一段故事與情境,
2 s) \8 [6 r6 ?1 p把主題充份表達,semi999真是觀察入微,
6 U9 H  D4 t5 p+ Q1 X街拍,抓住感動的瞬間,不容易啊
攝影之道是一條不斷自我突破與精進的路

TOP

GMT+8, 2020-8-6 00:17, Processed in 0.027228 second(s), 7 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.