Bookmark and Share [E-3]虔誠的面容

特別喜歡#1/#2/#3/#5這幾張
4 L6 T+ F* B8 ]7 v) k- t# @每一張照片訴說著一段故事與情境,
, g1 G( P7 w9 _  S" d1 R把主題充份表達,semi999真是觀察入微,
4 u( ~* h$ d  i$ d1 g街拍,抓住感動的瞬間,不容易啊
攝影之道是一條不斷自我突破與精進的路

TOP

GMT+8, 2021-1-20 02:06, Processed in 0.024302 second(s), 7 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.