Bookmark and Share [最新] 5/8-6/27 張照堂 歲月印樣1959-1961 – 少年張照堂的記憶迷藏

[最新] 5/8-6/27 張照堂 歲月印樣1959-1961 – 少年張照堂的記憶迷藏

本帖最後由 blue 於 2010-4-25 04:28 編輯
$ T, U5 n2 E# r5 \9 Y3 Y* R
. J% g( g: h- \# U
( v" ^/ _% V$ N0 L+ W' K2 \! b0 \7 F6 c4 W. R1 g
9 ~' D' F2 R8 `- M3 D6 @4 T

- X& L9 k1 ~* S* X- v7 Z% P7 f9 ]( i展覽時間:2010.05.08-06.27  11:30-19:00 每週一公休4 Z- V! n: W6 l6 f+ O
開幕茶會:2010.05.08 Sat 3:00-5:00 pm/ ~9 c1 }1 l6 ?

  {3 ]' U% i& y0 r) |9 l展覽講座時間3 Q" W& G4 N8 C/ |1 E- q: d4 k
5/16 (日) 3:00 pm
# a; B* H/ L3 m4 @講題:紀實攝影的未來趨勢?
  T, ], c8 @4 S: w* u: }評述 / 對談:
" w& F! l4 K: T6 w  J蕭嘉慶(影像文化工作者 / 攝影評論)6 Z  T5 d) B$ y6 @6 A1 e" j; i
郭力昕(政大廣播電視學系副教授兼主任)
0 r* z, x! W1 m2 h+ L( c, ^7 r% N
: |0 e7 v  H8 G8 j4 C7 q0 }7 b6 Z5/29(六) 3:00 pm
" S. X2 q+ O8 G! ?# s: E7 z講題:張照堂的人間旅行
% h- v# n! \& }講述 / 對談:; n! R# E- ~6 M. Y6 M
阮慶岳 (元智大學藝術與設計系系主任兼藝術管理所所長)3 v6 H7 f  B. M; }3 n5 f9 l2 j8 c
張照堂
2 e$ [  I& E0 U1 p2 n) k, d. e0 C+ ]2 ?- |/ V
展覽時間:2010.05.08-06.27 11:30-19:00 每週一公休
5 N* y( _! P* M5 {( M  {開幕茶會:2010.05.08 Sat 3:00-5:00 pm
0 Q) r% ^( J5 ~, w' Q地點:TIVAC 台灣國際視覺藝術中心(台北市遼寧街45巷29號1樓)2 t9 Y  l* I, i1 G' H
Tel:02-2773-8778 Fax:02-2773-8779$ [' L' [: ?+ s& D5 ~: @; ?$ Z
Web:www.tivac.tw

GMT+8, 2020-7-12 17:57, Processed in 0.022528 second(s), 6 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.