Bookmark and Share [心得] K100D super 紅外線拍攝實驗

[心得] K100D super 紅外線拍攝實驗

早上把K100DS  裝上了092 濾鏡試拍紅外線olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl36 D3 {$ X5 w& ^, n. }* F* Y! H
印證了之前的一些觀察現象
! @0 L1 a! j) u, Q. W8 B$ d世界初攝影團
8 r. X6 C  g$ H- g# c+ H/ ~0 Aolddo.com在一般情況下也就是未改機的情況olddo.com/ M) f' \, X: V" W& T
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3) R" g% C0 [" Z8 ]+ N# [; [  b$ b6 o
1. 拿著有紅外LED燈的遙控器對著相機按鈕發射信號照一張相片
1 w( X# g) @3 l/ R# q) q世界初攝影團 攝影技術本位的網站     看相片照出的LED燈的處的光若愈強則有利紅外線拍攝 世界初攝影團 攝影技術本位的網站7 Y' ^( F6 ^+ ?8 g% `# S( t
     反之若LED燈處完全看不到有發光樣則不能用於紅外線拍攝
! y5 R+ Q5 b* Z/ M& I世界初攝影團     世界初攝影團9 Z# u& v1 V4 d" I/ \8 v2 ?; V
2. 各機對紅外線的通過程度不同,也直接影響所需的曝光時間
4 j- G" T6 S2 H  w9 Lolddo.com世界初攝影團 攝影技術本位的網站0 ^- L) U9 C& K: x4 S# ]& D; K0 O; M
3.  紅外線通過程度高的相機 可以靠著高ISO(1600以上)與防手震技術與較大光圈的鏡頭
6 E2 }- t1 O1 {2 Y  b  oolddo.com    來實現不改機進行手持紅外線拍攝 ,但跟高速  IR改機還是有一段差距在的世界初攝影團* a5 T0 p1 `! ?$ ]8 w

; {- h0 \. i2 r世界初攝影團4.自 定WB成功與否對後制處理之後的色表現有很大影響olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3: P! m! s$ k( E$ [; o
世界初攝影團2 x9 ~" f6 V) z5 t
世界初攝影團2 `! e) T. ~4 a6 m) i9 E

% b& T" S" H5 [' c8 y# ~olddo.com
- D' V& m+ l* S7 {8 J6 h0 c+ G/ s
個人相本
http://www.flickr.com/photos/chrismadlax/sets/

傳說又在放毒了...

TOP

還好啦這個一點都不毒~~真的
個人相本
http://www.flickr.com/photos/chrismadlax/sets/

TOP

GMT+8, 2020-2-26 03:15, Processed in 0.027564 second(s), 5 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.