Bookmark and Share [器材] MZD 12mm F2.0

[器材] MZD 12mm F2.0

P7121391.jpg
2012-7-21 13:20

% B# ?7 Q3 J8 F1 M5 R  @' d+ Holddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
; P  z4 q: }1 w* i7 ^世界初攝影團
P7130136.jpg
2012-7-21 13:20
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl35 G! O9 l% d; i$ F" Z/ k& M0 F

. D) S; z, s3 P5 i" v/ F! \世界初攝影團
P7140284.jpg
2012-7-21 13:20

* q" O) J6 l0 ^0 j  Q世界初攝影團世界初攝影團. }) T, A0 ~5 k, O! B0 k
P7140303.jpg
2012-7-21 13:20

2 E) m& }: I! Y- n3 J) Y世界初攝影團 攝影技術本位的網站世界初攝影團 攝影技術本位的網站8 T$ W" A( h1 ]% Q
P7150027.jpg
2012-7-21 13:20
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl37 m% e+ G- }' s) ~( F+ V
世界初攝影團* ?0 ~! Y* p$ H! ~) n1 E
P7200027.jpg
2012-7-21 13:20

7 |" \. Q) f+ s. U$ O世界初攝影團世界初攝影團* {0 v; p! V5 Y& t) p
P7200028.jpg
2012-7-21 13:20
世界初攝影團5 ~' w- {$ P, P) C9 Q1 m

7 V. \! Q- t9 k2 Wolddo.com
P7200043.jpg
2012-7-21 13:20
世界初攝影團# B0 [6 D: \) A4 R, {* X. r" i

+ D# @6 K8 O, Colddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
P7200061.jpg
2012-7-21 13:20
快門按下的瞬間,攝影的技術也表現在那一瞬間。

很棒的構圖,不愧是O大 ^^~
! j9 r8 z3 d8 V5 i) u! Q世界初攝影團有些顏色頗暴力,適合重口味的攝友~

TOP

回復 1# olddo
+ h( z% u; e# I% K8 e! E0 F世界初攝影團世界初攝影團 攝影技術本位的網站1 l, l& T7 g1 M4 D+ k5 m
5 n, |, W& g# H# z" ?
顏色還挺重口味,但是每一張照片裡面都有鮮艷的顏色
8 S* [5 p, f4 X: G6 wolddo.com  n6 a. h' D6 Y& u' a) q' ]2 v
重口味好像也很不錯,哈

TOP

GMT+8, 2019-7-17 08:53, Processed in 0.015915 second(s), 6 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.