Bookmark and Share [徵求]你當初踏入攝影的心態?

本帖最後由 piko6821 於 2009-5-26 00:47 編輯
) T3 v9 T" P* n1 u
/ c) o8 b9 n2 ?- P2 I一開始拍女友..後來愛上夕陽...想用照片把回憶都打包..方便日後使用..
  ]# x; b0 E. {/ r9 {: o再後來..應該會開始敗家了..雖然沒什麼錢= =3 {: P$ S# a! ~0 _3 N% \* y
' }1 X" r; W. g( f7 [& ^- c
還有為什麼沒有.....幹掉o大...這個選項咧
問君能有幾多愁~恰似一群太監上青樓~
E-620+SP550~UZ

TOP

GMT+8, 2019-11-20 15:57, Processed in 0.018408 second(s), 10 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.