Bookmark and Share [心得] 攝影必須注意的缺失

這十點我謹記在心啊....
9 e* R, C# |0 U8 y4 ]. n第十點實在很難突破,有時以為自己已經拍出絕佳影像時
; b2 ?' j; |& W" v) E* F6 b過陣子回頭來看反而覺得缺點滿滿
  _) c4 D: D# [' L7 w0 B6 L4 E+ @+ w我想隨著閱歷以及背景知識不斷的增長
2 R! B- q+ g# j( y1 C2 t% \8 }這樣子的歷練會讓自身的影像更精粹吧
散發影像的靈光
http://raikkonen.pixnet.net/album

TOP

GMT+8, 2020-2-20 05:52, Processed in 0.029529 second(s), 7 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.