Bookmark and Share [心得] 攝影必須注意的缺失

這十點我謹記在心啊....
6 f$ l  [7 G8 K5 U% h第十點實在很難突破,有時以為自己已經拍出絕佳影像時, O7 Z: v' G$ N  W% G7 z( W
過陣子回頭來看反而覺得缺點滿滿0 p& T+ a, O5 {9 C" D% B9 V
我想隨著閱歷以及背景知識不斷的增長$ a. l" n0 o' w: [' A, j1 S7 a6 D
這樣子的歷練會讓自身的影像更精粹吧
散發影像的靈光
http://raikkonen.pixnet.net/album

TOP

GMT+8, 2019-9-21 11:14, Processed in 0.013388 second(s), 7 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.